Mesures en els Tributs a Catalunya

Bona tarda, 
Avui s'ha publicat, el Reial Decret 7/2020 de a Generalitat de Catalunya i ja us podem dir que la en el cas dels tributs cedits a la nostra comunitat, queden suspesos els terminis de presentació i ingrés fins que quedi sense efecte l'estat d'alarma establert.

Estem esperant que l'Agència Tributària Española faci el mateix amb la presentació d'impostos d'aquest mes 3/2020 i del trimestre, però, de moment, tot segueix igual. Es poden ajornar l'IRPF i els Pagaments a comptes de l'IS que segons la normativa normal no es poden ajornar, amb un límit conjunt de 30.000,00 € i sempre que siguis una empresa que en el 2019 hagis facturat menys de 6.010.121,04.

Article 14 Suspensió dels terminis de presentació i ingrés de tributs 
En l'àmbit d'aplicació dels tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs cedits s'estableix la suspensió de la presentació d'autoliquidacions i pagament dels esmentats tributs fins que es deixi sense efecte l'estat d'alarma establert en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària provocada pel COVID-19.