Noves mesures fiscals aprovades RDL 15/2020

Bona tarda, 
Avui s'han aprovat noves mesures urgents per  recolzar l'economia i el treball, Reial Decret-Llei 15/2020.

Pel que fa a les mesures fiscals s'ha aprovat:
1. Queden Exempts d'IVA fins el dia 31/07/2020, les vendes d'articles a entitats de dret públic, clíniques i centres hospitalaris.
Per saber els articles, consultar l'annex de la llei.

2. Pagament a compte de l'Impost de Societats
Per les empreses que ha quedat ajornada la presentació dels impostos fins al 20/05 (Volum de facturació any anterior inferior a 600.000,00 €) Poden triar aplicar l'article 40.3 de la LIS, en aquest primer període (1P), la que permet calcular el pagament a compte en funció dels resultats.
Per els contribuents per impost de societats que la seva xifra de negocis en els 12 mesos anteriors a l'inici del període impositiu fos inferior a 6.000.000,00 €, poden triar l'article 40.3 de la LIS en el segon període (2P)

En qualsevol dels dos casos, quedaran obligats a aquesta modalitat durant tot el període impositiu.