Novetats sobre els ERTO i Ajudes Autònoms publicades al BOE

El Reial Decret publicat avui al BOE publica aquesta novetats i estableix com seran els ERTOS a partir de l'1 de febrer i fins el proper 31 de maig.

Quin tipus d'ERTO hi haurà?
A partir de l'1 de febrer, es mantindran tres tipus d'ERTO:
 • Els destinats a empreses vinculades a cadenes de valor o sectors “ultraprotegits”
 • Els de companyies que van veure reduïda parcialment la seva activitat a causa de les restriccions ocasionades per la Covid-19.
 • Els ERTES de limitació, dirigits a aquelles empreses a les quals se'ls impedeix obrir.
Si estic en un ERTO, com puc prorrogar-lo?
No seran necessàries noves autoritzacions administratives, ja que la pròrroga s'aplicarà de manera automàtica. Les empreses que hagin realitzat un ERTO per impediment o per limitació autoritzat abans o durant d'aquesta norma, no hauran de tramitar un nou expedient davant les autoritats laborals per a accedir a les exoneracions derivades del canvi o enduriment de les restriccions. Tampoc serà necessari una nova sol·licitud col·lectiva de prestacions al SEPE. Únicament hauran de remetre una comunicació en aquest sentit a l'autoritat laboral i a la representació de les persones treballadores.

Quines exoneracions hi ha a partir d'ara?
Es mantenien les mateixes exoneracions en les cotitzacions socials que hi havia d'octubre a gener:
 • Sectors “ultraprotegits”: exoneració del 85% per a empreses de menys de 50 treballadors i del 75% per a empreses de més de 50 treballadors.
 • Empreses amb ERTO per impediment: exoneració del 100% si tenen menys de 50 treballadors i del 90% si tenen més de 50 empleats.
També s'assenyala que aquestes exoneracions seran decreixents:
 • Les empreses de menys de 50 treballadors: 100% al febrer, 90% al març, 85% a l'abril i 80% al maig.
 • Les empreses amb més de 50 treballadors: 90% al febrer, 80% al març, 75% a l'abril i 70% al maig.
Els treballadors afectats per ERTO continuaran tenint accés a la prestació sense període de carència, no els computarà el període consumit fins a gener de 2022 i la prestació equivaldrà al 70% de la base reguladora. També es mantenen els beneficis aplicables als treballadors fixos discontinus i la millora de protecció de les persones afectades per ERTO amb contractes a temps parcial.

Sectors que s'incorporen a aquestes condicions:
El Govern ha inclòs en la llista d'empreses beneficiàries d'aquestes condicions a:
 • Càmpings i aparcaments de caravanes
 • Lloguer de mitjans de navegació
 • Activitats de manteniment físic
Quines condicions s'imposen a les empreses?
Es manté el compromís de mantenir tota la plantilla durant sis mesos més amb la mateixa redacció actual. Així també, queden prohibits els acomiadaments o interrompre els contractes temporals, el repartiment de dividends i la realització d'hores extra o l'externalització de companyies acollides a un ERTO.

Quines ajudes tenen actualment els autònoms?
El Consell de Ministres ha aprovat les quatre noves modalitats de la prestació per cessament d'activitat que es podran demanar a partir de l’1 de febrer. A més, es facilita l'accés a la prestació eliminant diversos requisits, quedant de la següent manera:
 • El primer és que no és necessari haver sol·licitat abans la prestació.
 • Es baixa del 75% al 50% el nivell de pèrdues que cal acreditar per a accedir al cessament d'activitat.
 • Es reformulen les condicions per a permetre que es beneficiïn de la prestació els autònoms de temporada, que fins ara no podien accedir-hi.
Modalitats de la prestació per cessament d'activitat: 

1.- Prestació extraordinària de cessament d'activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió/tancament de tota l'activitat a conseqüència de resolució de l'autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19.

L’autònom afectat haurà de sol·licitar la prestació en un termini de 21 dies des que es va decretar el tancament (no s’inclouen les reduccions d’aforament, només el tancament total). Aquesta prestació s’haurà de demanar, com fins ara, a través de la mútua.

En aquests casos, l'autònom cobrarà el 50% de la base mínima de cotització (uns 472,2 euros/mes) i estarà exempt de pagar la quota a la Seguretat Social fins al dia del mes següent en el qual s'aixequi el tancament.

Aquesta quantitat s'incrementarà un 20% si l'autònom té reconeguda la condició de família nombrosa i els únics ingressos de la unitat familiar o anàloga provenen de l'activitat que ha estat suspesa.

2.- La prestació de cessament d'activitat compatible amb el treball per compte propi
Aquesta modalitat està pensada per a cobrir aquells autònoms que no han aconseguit recuperar els nivells d'activitat del seu negoci i no tenen previst que això ocorri en els pròxims mesos. Per a accedir a la prestació cal complir dos requisit:
 • Haver cotitzat com a mínim 12 mesos anteriors a la data de sol·licitud de la prestació per cessament d'activitat.
 • Que la seva facturació hagi baixat un 50% entre el primer semestre de 2021 en comparació amb respecte el segon semestre de 2019 (el primer semestre de 2021, els rendiments nets de l'autònom que sol·liciti aquesta modalitat de cessament d'activitat no han de superar els 7.980 euros.)
Aquesta modalitat es podrà sol·licitar des de l’1 al 21 de febrer i podran cobrar el 70% de la base de cotització. El treballador per compte propi no està exempt de pagar la quota d’autònom, sinó que se li retorna quan rep la prestació de la mútua.

3.- Prestació extraordinària per als treballadors autònoms de temporada:
A partir de l'1 de febrer, hauria de ser més fàcil accedir a la prestació per cessament d'activitat per als autònoms de temporada. Es tracta d'aquells professionals que van estar treballant com a autònoms en els anys 2018 i 2019 durant un mínim de 4 mesos i un màxim de 6 en cadascun d'aquests dos anys.

S’assenyala que dos dels mesos on aquests autònoms de temporada han hagut d'estar donats d'alta al RETA han de ser obligatòriament entre gener i juny. També que a la primera meitat del 2021 no es poden obtenir ingressos superiors a 6.650€.

La prestació s’haurà de sol·licitar entre l’1 i el 21 de febrer. 

L'import de la prestació serà el 70% de la base mínima (660 euros mensuals).

No s’obliga a estar donat alta al RETA quan s'estigui gaudint de la prestació, atès que el normal per a aquests autònoms de temporada és estar donat de baixa en aquests mesos.

4.- Prestació extraordinària per baixos ingressos per als qui no puguin accedir a les anteriors:
Es crea una modalitat de la prestació per a aquells els ingressos dels quals siguin inferiors al Salari Mínim Interprofessional (SMI) durant el primer semestre. Està pensada per a aquells professionals que no compleixin amb el requisit d'haver cotitzat 12 mesos per cessament d'activitat per estar, per exemple, en tarifa plana. Aquests cobraran un mínim de 760 euros al mes.

Joresp 
L'assessoria de Premià de Dalt 
Grup Tax