Entrades

Deu novetats de la reforma laboral convalidades pel congrés

Com queden els ERTOS a partir del 31 de maig?

Ajuts extraordinaris a les petites empreses, microempreses i cooperatives per mantenir els llocs de treball en situació d’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO)

Novetats sobre els ERTO i Ajudes Autònoms publicades al BOE

El SEPE ha obert una opció per comunicar on-line les incidències en les prestacions d’atur

Resum de les exoneracions de les quotes de Seguretat Social Segons el tipus d'ERTO

Novetats dels ERTOS

Pròrroga dels ERTOS a partir del 30 de setembre ¿Com queda i què s'ha de tenir en compte?

WEBINAR: LES NOVETATS EN ELS ERTOS A PARTIR DEL 30 DE SETEMBRE I PRINCIPALS MESURES DE LA LLEI DEL TELETREBALL

Webinar: Novetats laborals en ERTES i mesures de suport als treballadors autònoms

Exoneració de la quota empresarial per empreses en ERTO segons RD 27/2020

Noves mesures laborals RDL15/2020

Què és i com es realitza un ERTO?