Entrades

Impost de Societats. Nou tipus impositiu per les empreses que iniciïn l'activitat a partir de l'01/01/2013