Entrades

Darrer dia presentació i pagament 111,115,117,123,124,126,128, 230 #Impostos mensuals

Darrer dia presentació i pagament 303 #Impostos mensuals

Darrer dia presentació 340 349 #Impostos mensuals

Hisenda accelera la reforma fiscal perquè s'apliqui en la nòmina de gener

El Govern s'obliga a crear la finestreta única al 2016

La manca d'inscripció en el corresponent registre autonòmic de parelles de fet determina el rebuig de la pensió de viduïtat

El Govern estudia apujar el salari mínim entre el 0,5% i l'1% el 2015

Treball ampliarà la capitalització de l'atur i la tarifa plana als autònoms

Darrer dia domiciliació 303 #Impostos mensuals

Darrer dia domiciliació 111,115,117,123,124,126,128, 230 #Impostos mensuals

Darrer dia presentació Intrastat #Impostos

RD 625/2014 GESTIÓ INCAPACITAT TEMPORAL

Treball permetrà jubilar-se amb 61 anys als acomiadats que cotitzen de la seva butxaca

El Govern aprovarà avui un pla d'ocupació i impuls a l'activació

Correus Electrònics d'Alt Risc en l'Entorn Laboral

Estudi naturalesa personal dels clubs esportius #Gencat #Esports

Per demanar permisos de residència i treball s'haurà de presentar el passaport sencer #Gencat #Treball