Entrades

Modificació Mòduls pel 2016-2017 #Impostos

Darrer dia per presentar Retencions i ingressos a compte #Impostos

Darrer dia per presentar i pagar IVA #Impostos

S'aprova el text refós de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a motor i Seguretat Vial

Darrer dia per domiciliar #impostos a pagar dia 20

Permís de Paternitat, ajornat de nou #Presupuestos2016

Complement de la pensió d'incapacitat permanent, jubilació o viduïtat a les dones que hagin tingut fills naturals o adoptats consistent en un percentatge d'increment, variable segons el nombre de fill, i aplicable a les pensions que es causin a partir del 1-1- 2016.

NOU AJORNAMENT DE LA POSSIBILITAT DE REALITZAR L'ACTIVITAT AUTÒNOMA A TEMPS PARCIAL

Darrer dia presentació Intrastat #Impostos

Indicador públic de renda a efectes múltiples - IPREM pel 2016 #presupuestos2016

Interès legal del diner i demora pel 2016 #Presupuestos2016

Recordatori darrer dia presentació Intrastat #Impostos

Darrer dia de pagament del 2n termini Renda #Impostos