Entrades

EL TSJ ANDALÚS S'OPOSA A L'MADRILENY: LA PRESTACIÓ PER MATERNITAT SÍ TRIBUTA

IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES #Impostos

RENDA I SOCIETATS #Impostos

IVA #Impostos

HISENDA ESTUDIA PERMETRE QUE EL AUTÒNOM S'AJORNI L'INGRÉS DE L'IVA

EL CONGRÉS EXIGEIX AL GOVERN QUE OBLIGUI ALS BENEFICIATS PER L'AMNISTIA FISCAL A TRIBUTAR A 10%

LA RECAPTACIÓ PER QUOTES DE SEGURETAT SOCIAL MARCARÀ UN RECORD AQUEST ANY