Entrades

El Servei Social de la dona computa en el càlcul de temps de cotització de la #Jubilació

Els teus treballadors registren la seva jornada laboral?

Obligacions mes de març

#TaxMovies: Registre salarial desagregat per sexe. Com funciona?

#TaxInforma: Com s'ha de portar a terme el registre salarial?

Conferència: Com actuar davant d'una inspecció laboral a l'empresa?

#TaxInforma: Notificacions electròniques de l'Agència Tributària de Catalunya

#Taxinforma: Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica

#TaxInforma: Salari Mínim Interprofessional

#TaxInforma: Quines són les obligacions empresarials bàsiques?

Model 347: Declaració de més de 3005,06 € #Impostos

El #Brexit 🇬🇧