Entrades

A partir de l’1 de novembre la DGT deixarà d’enviar notificacions en paper

Alerta amb els falsos autònoms i els contractes a falsos becaris

MESURES URGENTS EN RESPOSTA A LA GUERRA D'UCRAÏNA

Les claus sobre el registre salarial

Pla de control Tributari 2022: Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

Pla de control Tributari 2022: Impost sobre Societats

Pla de control Tributari 2022: Impost sobre el Valor Afegit

Com saber si el teu negoci compleix amb el Reglament de Protecció de Dades?

Deu novetats de la reforma laboral convalidades pel congrés

Presentació model 347. Declaració anual d’operacions amb tercers

Nova normativa sobre desplaçament de treballadors

El Govern retira el certificat Covid i altres mesures preventives a Catalunya